Stura Facile účinný čistič odpadů 1000 ml

Stura Facile účinný čistič odpadů 1000 ml

Drogerie | DOMÁCNOST | Úklid | Čisticí prostředky | Odpady

Cena: 114.90 CK

Popis Mimořádně účinný čistič odpadů Stura Facile snadno uvolní ucpané odpady. Jeho použití je jednoduché a rychlé, během 15 minut vyčistí potrubí umyvadel a do 25 minut odpady WC. K použití nepotřebujete zvon. Určen k pročištění pouze plastových a keramických odpadů umyvadel, dřezů, sprch, van, WC a kanalizace. Účinně odstraňuje veškeré ucpávky způsobené tuky, mýdlem, vodním kamenem, vlasy, papírem, vložkami, hadry apod. Obsah: 1000 ml Vlastnosti Snadno uvolní ucpané odpady Nový bezpečnostní uzávěr Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použitíUrčení: Přípravek je určený na pročištění výhradně silnostěnných, plastových a keramických odpadů umyvadel, dřezů, sprch, van, WC a kanalizace. Účinně odstraňuje všechny ucpávky způsobené tuky, mýdlem, vodním kamenem, vlasy, papírem, vložkami, hadry apod. Návod na použití: Otevřete stlačením uzávěru dolů a otočením v protisměru hodinových ručiček. Pokud se místo ucpání odtoku odpadu nachází mezi výlevkou a sifonem, je nutné nejprve tento blok mechanicky odstranit, ručně vyčistit sifon a až potom použít přípravek Stura Facile. Přípravek je nutné nalít přímo do odpadu, aby nepřišel do kontaktu s povrchem umyvadla, vany, či kovu. Přípravek nalévejte velmi pomalu a vždy jen v doporučeném množství. Je nutné dodržovat čas působení, který je uvedený dole v tabulce. Při manipulaci vždy používejte ochranné gumové rukavice a ochranný obličejový štít. Po uplynutí doby působení propláchněte odpad nejprve malým množstvím vody, zkontrolujte těsnost odpadu a až potom propláchněte velkým množstvím tekoucí vody. Nenaklánějte obličej nad ani pod čištěný odpad. Láhev uzavřete stlačením uzávěru směrem ke dnu a jeho současným otáčením ve směru hodinových ručiček až na doraz. Následně zkontrolujte, zda je láhev řádně uzavřena. Dávkování viz obal. Preventivně možno používat 1 krát týdně poloviční dávku.SkladováníSpotřebujte do 2 let od data výroby uvedeného na obalu. Podrobná data CLP Regulationžíravost - NebezpečíBezpečnostní varováníSTURA FACILE - Nebezpečí Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). Skladujte uzamčené. Nebezpečné látky: kyselina sírová 96 %. STURA FACILE PŮSOBÍ BEZ POUŽITÍ ZVONU! POZOR ŽÍRAVINA! Obsahuje kyselinu sírovou. Upozornění: V případě nedodržení návodu hrozí uvolnění nadměrného množství tepla nebo vybublání směsi přípravku a vody a může tak dojít k poškození odpadu nebo jeho okolí. NEPOLÍT OKOLÍ ODPADU! Při kontaktu s pokožkou odstranit znečištěný oděv a zasáhnuté místo umýt velkým množstvím vody. Při zasáhnutí očí okamžitě vyplachovat oči aspoň 10-15 min. proudem čisté vody a okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení! Likvidace obalů: Prázdný a následně vodou vypláchnutý obal odstraňte spolu s běžným odpadem. POZOR - vodu možno vlévat do obalu až po jeho úplném vyprázdnění.Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaRozklad popisuFunkční jméno - Čistič Varianta - Odpadů

Stura Facile účinný čistič odpadů 1000 ml eshop >>Další zboží:

Mr. Muscle Gel na čištění odpadů  1000 ml

Mr. Muscle Gel na čištění odpadů 1000 ml

Popis Mr. Muscle je gelový čistič odpadů, který efektivně čití odpady v kuchyních i koupelnách. Gel pronikne stojící vodou, uvolní zanesené odpady a zanechá svěží vůni. Použijte každý týden jako prevenci proti ucpání odpa.. zjistit více >>
WC Net Professional Gel na ucpané odpady 1000 ml

WC Net Professional Gel na ucpané odpady 1000 ml

Popis WC Net Professional díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí. Obsahuje látky, které pomáhají chránit potru.. zjistit více >>
Hydroxid sodný 1000 g

Hydroxid sodný 1000 g

Vlastnosti 20 čistících dávek 100% účinnost Čištění potrubí a odpadů Základní chemická surovina Bělení a barvení textílií Příprava odmašťovacích lázní 5 min. .. zjistit více >>