Mr. Muscle Gel na čištění odpadů 1000 ml

Mr. Muscle Gel na čištění odpadů  1000 ml

Drogerie | DOMÁCNOST | Úklid | Čisticí prostředky | Odpady

Cena: 90.90 CK

Popis Mr. Muscle je gelový čistič odpadů, který efektivně čití odpady v kuchyních i koupelnách. Gel pronikne stojící vodou, uvolní zanesené odpady a zanechá svěží vůni. Použijte každý týden jako prevenci proti ucpání odpadu. Produkt je laboratorně testován na odpady ucpané běžnými nečistotami (vlasy, mýdlo). V případě silného znečištění nechte působit 30 minut.   Obsah: 1000 ml Vlastnosti Učinkuje za 5 minut Bezpečný pro všechny druhy odpadů Skladování a použití Způsob skladováníTypTrvanlivéPříprava a použití1. Nalej 500 ml gelu do odpadu. 2. Nechte působit 5 min*. 3. Propláchněte horkou vodou. V případě potřeby postup maximálně jednou opakujte. *Produkt je laboratorně testován na odpady ucpané běžnými nečistotami (vlasy, mýdlo). V případě silného ucpání nechte působit 30 minut.SkladováníUchovávejte obal těsně uzavřený, na chladném místě a skladujte ve svislé poloze. Podrobná data CLP Regulationžíravost - Nebezpečí životní prostředí - NebezpečíBezpečnostní varováníDŮLEŽITÉ: Otevírejte opatrně. Nepoužívejte na odpady vybavené drtiči. Chraňte zlacené části a poškozený smalt nebo chrom před kontaktem s přípravkem. NE láhev nemačkejte a znovu nepoužívejte, nestříkejte, nepoužívejte gumový zvon. Mr Muscle® MAX gel na čištění odpadů v kuchyních a koupelnách. Nebezpečí Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný, aminy, C12-18-alkyldimethyl, N-oxidy. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte dým. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Uchovávejte pouze v původním balení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Pozor!Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).Jazyk produktuHlavní jazyk návodu - čeština Instalační jazyk - češtinaJazyky na baleníČeštinaSlovenštinaRozklad popisuFunkční jméno - Gel Varianta - Max na čištění odpadů

Mr. Muscle Gel na čištění odpadů 1000 ml eshop >>Další zboží:

WC Net Professional Gel na ucpané odpady 1000 ml

WC Net Professional Gel na ucpané odpady 1000 ml

Popis WC Net Professional díky hustému gelovému složení proniká i přes neodtékající vodu, rozpouští veškeré zbytky, které jsou příčinou ucpání odpadu, a tak uvolňuje potrubí. Obsahuje látky, které pomáhají chránit potru.. zjistit více >>
Savo Razant 1200 ml

Savo Razant 1200 ml

Vysoce účinný gelový tekutý prostředek se zesíleným účinkem na uvolnění ucpaných odpadů a na odstranění nepříjemného zápachu z nich. Je vhodný také pro preventivní čištění odpadů, protože působí svým složením proti tvorbě nových usazenin... zjistit více >>
Stura Facile účinný čistič odpadů 1000 ml

Stura Facile účinný čistič odpadů 1000 ml

Popis Mimořádně účinný čistič odpadů Stura Facile snadno uvolní ucpané odpady. Jeho použití je jednoduché a rychlé, během 15 minut vyčistí potrubí umyvadel a do 25 minut odpady WC. K použití nepotřebujete zvon. Určen k pro.. zjistit více >>