VEGANZ COKOLADA S PRAZENYMI LISKOVYMI ORECHY, BIO 80 G