REVOLUTION PALETKA OCNICH STINU I ♡ REVOLUTION CHOCOLATE CHERRY 18 G