KISS LEPIDLO NA RASY TRANSPARENTNI STRIP LASH ADHESIVE CLEAR 5 G