INEBRYA VYZIVNA MASKA NA VLASY - INTENZIVNI MEDENA ICE CREAM KROMASK PROFESSIONAL 300 ML