INEBRYA VYZIVNA MASKA NA VLASY - CERVENA VISEN ICE CREAM KROMASK PROFESSIONAL 300 ML