FROSCH EKO HYGIENICKY CISTIC LEDNIC A KUCHYNSKYCH POVRCHU 300 ML