BARRY M TRPYTKY NA TELO BIODEGRADABLE BODY GLITTER ODSTIN HYPNOTIC 3,5 ML