AKVARIUM SET EHEIM VIVALINE LED BILY 180L, 100X40X45